domingo, 7 de junio de 2009

Clasificación de los géneros literarios

Clasificación de los géneros literarios

* Didáctica:
o Refranes.
o Máximas.
o Aforismos.
o Prensa:
o Periódicos.
o Revistas.
o Libros pedagógicos:
o Ciencias.
o Letras.
o Artes.
o Historia:
o Inscripciones.
o Actas.
o Anales.
o Crónicas.
o Memorias.
o Biografías.
o Autobiografías.
o Historia:
o Historias locales.
o Historias particulares.
o Historias generales.
o Historias universales.
o Tratados religiosos.
o Crítica literaria.
* Oratoria:
o Espontánea.
o Forense o jurídica.
o Política:
o Parlamentaria.
o Popular.
o Militar.
o Didáctica.
o Sagrada.
o Epistolografía.
o Partes del discurso:
+ Exordio.
+ Proposición.
+ Confirmación.
+ Epílogo.
* Narrativa:
o En verso:
+ Poemas menores:
# Filosóficos:
* Poesía gnómica.
* Poesía lapidaria.
* Cantares epico-filosóficos.
# Didácticos:
# Proverbios poéticos.
# Fábulas.
+ Poemas didácticos.
# Históricos:
* Romances épicos.
* Cantares épicos.
* Baladas.
* Leyendas.
+ Satíricos:
# Epigramas:
* Narrativos.
* Satíricos.
* Chistosos.
# Líricos.
# Eróticos.
# Sátira épica.
# Largos.
# Descriptivos.
# Pastoriles.
+ Poemas mayores:
# Romances populares:
* Viejos:
o Históricos.
o Caballerescos.
o De trovadores:
o Moriscos.
o Religiosos.
o Burlescos.
* Romances eruditos:
o Filosóficos.
* Didácticos:
o Épico-religiosos.
o Épico-didácticos.
* Poesía heroica.
* Poesía heroico-cómica.
* La epopeya.
o En prosa:
+ Novela:
# Filosófica.
# Psicológica.
# Histórica.
# Picaresca.
# Pastoril.
# Costumbrista.
# De aventuras.
# Popular.
+ Cuento:
# Tradicional.
# Fantástico...
* Lírica:
o Poemas menores:
+ Copla y cantares populares.
+ Humorada y dolora.
+ Madrigal.
+ Balada.
+ Anacreóntica.
+ Epitalamio.
+ Romance.
+ Villancico.
+ Letrilla.
o Poesía pastoril:
+ Idilios.
+ Églogas.
+ Serranillas.
+ Epigrama.
+ Soneto.
o Poemas mayores:
+ Oda:
# Elegíaca.
# Satírica.
# Heroica.
# Religiosa.
# Moral.
+ Himno:
# Religioso.
# Patriótico.
+ Canción:
o Trovadoresca.
o Italiana.
* Dramática:
o Menores:
+ Monólogos.
+ Diálogos.
+ Pasos.
+ Farsas.
+ Pastoril o bucólica.
+ Égloga.
+ Entremés o juguete cómico.
+ Revista.
+ Loa.
+ Apropósito.
+ Sainete.
+ Auto sacramental.
o Musicales:
+ Jácaras.
+ Tonadillas.
+ Diálogos para cantar.
+ Danzas.
+ Zarzuelas.
+ Óperas.
o Mayores:
+ Comedia.
+ Tragedia.
+ Drama.


*Fuente: http://cursos.pnte.cfnavarra.es/mmuruza1/index2.htm

No hay comentarios.:

Publicar un comentario